Řím hlavní město Itálie

Řím je hlavním městem Itálie, které se nachází v jižní části země. V současné době má Řím přes 2 700 000 obyvatel. Na území Říma se rovněž nachází církevní stát Vatikán.

Krátké představení Říma

Řím je osobitým a jedinečným městem, které žije minulostí i přítomností. Mezi antickými, renesančními i barokními památkami totiž proudí čilý moderní život. Obyvatelé Říma si totiž umí vychutnávat život všemi doušky, takže v krásných ulicích Věčného města je stále živo a rušno. Řím to je především město nádherných památek, kostelů, ale také skvělých pizzerií, restaurací a tratorií.

550 colosseum rim

Římské Koloseum

Nejzajímavější památky Říma

Mezi nejzajímavější památky Říma lze zařadit zejména staré Forum Romanum a gigantické Koloseum. Obě lokality totiž pamatují slavné časy antické Římské říše. Forum Romanun jsou antické ruiny, které se nacházejí v centru Říma. Tento velkolepý archeologický park pod širým nebem by neměl vynechat žádný obdivovatel římské doby. Zde najdete kus dávné a slavné historie. Na vlastní oči se tak můžete obdivovat rozvalinám antických chrámů nebo poraženým sloupům kdysi obrovských pohanských svatyň a chrámů. Mezi nejzajímavější antické artefakty Fora Romana patří Titův oblouk nebo zajímavé atrium vestálek.

550 bazilika sv petra vatikan kopule

Kopule Baziliky Svatého Petra

Koloseum je rovněž němým svědkem slavné antické doby. Jedná se o největší dochovaný amfiteátr na světě, který je zároveň nezaměnitelným symbolem Věčného města. Ve své největší slávě se zde konaly gladiátorské zápasy, sportovní klání i cirkusová představení. Z obrovského kolosu, který měl kapacitu až 50 000 diváků, se do dnešních dob zachovaly pouze ruiny, ale i tak budí velký amfiteátr stále respekt a úctu.

Kromě Fora Romana a Kolosea má Řím další nesmírně cenné památky a historické skvosty. Za všechny jmenujme aspoň Circo Massimo, Trajánův sloup, Kapitol, Španělské schody nebo Pantheon.

550 Caracalla Rome 5

Caracallovi lázně

Nejzajímavější pozoruhodnosti Říma

Mezi nejzajímavější pozoruhodnosti Říma patří bezesporu místní čarokrásné fontány. Mezi nejkrásnější římskou fontánu, kterou nesmíte minout, je fontána Di Trevi. U této nádherné fontány, která se nachází na křižovatce tří vodních cest, je stále plno zvědavých turistů, kteří zde pro štěstí házejí do vody mince. Fontánu zdobí celá řada velkých soch z bílého mramoru, ovšem v popředí je socha boha moře Neptuna, který stojí na velké mušli. Mezi další pěkné římské fontány lze zařadit Fontánu čtyř řek nebo Fontánu del Tritone či Fontánu del Moro.