Důležitá informace "Krach CK Parkam Holidays"

Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 

Důležitá informace "Krach CK Parkam Holidays" čtěte informace pro klienty !!!!!

Věnujte prosím pozornost tomuto důležitému vzdělení, ohledně krachu CK Parkam Holidays. Dozvíte se zde informace a pokyny pro klienty CK Parkam Holidays kteří již neodcestovali na svou dovolenou.

 

Vážení klienti,

je nám velmi líto, ale společnosti I. PARKAM HOLIDAYS s.r.o. se přes veškerou snahu nepodařilo zajistit úhradu letecké přepravy klientů, kteří měli odletět dne 1.7.2011 na zájezd do Bulharska a Řecka.Společnost I. PARKAM HOLIDAYS s.r.o. se i přes velkou snahu po 12-ti letech své činnosti ocitla v úpadku. Dne 1.7.2011 bude podán insolveční návrh na Městském soudu v Praze. Cestovní kancelář  I.PARKAM HOLIDAYS s.r.o. je pro případ úpadku pojištěna u GENERALI pojišťovny a.s.

P. P. Nikolov, jednatel společnosti

 

 

 

 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE


I.PARKAM HOLIDAYS s.r.o.
Vážení zákazníci,


Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 Vám sděluje, že cestovní kancelář I.PARKAM HOLIDAYS s.r.o, se sídlem Senovážné nám. 22, 110 00

Praha 1, IČ 25708074 je pro případ svého úpadku pojištěna v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb.


Neposkytla-li Vám tato cestovní kancelář v důsledku svého úpadku předem uhrazené služby (tzn., že zájezd se neuskutečnil, či uskutečnil pouze z části), je zapotřebí požádat písemně o pojistné plnění nejpozději do 6 měsíců. Plnění obdržíte po vyhodnocení všech nároků uplatněných v této lhůtě. Abychom Vám usnadinili vyřízení vzniklé škody, uveřejnili jsme na internetových stránkách www.generali.cz škodní protokol, který stačí pečlivě vyplnit a odeslat na níže uvedenou adresu Europ Assistance s.r.o, která pro nás zajišťuje veškerou administrativu spojenou s likvidací pojistné události.

http://www.generali.cz/soubory/7VJCU6/skodni_protokol_europ.pdf

Ke škodnímu protokolu nezapomeňte, prosím, rovněž přiložit originály či ověřené kopie těchto dokladů:


cestovní smlouvu uzavřenou s cestovní kanceláří

doklady o uhrazení zálohy a plné ceny zájezdu (příjmový doklad CK nebo jiný doklad o úhradě)

doklady o uhrazení případných dodatečných výdajů spojených s pojistnou událostí, za něž požadujete plnění (výdaje na nezbytné náhradní ubytování a stravování v zahraničí, výdaje na zpáteční cestu do ČR)


Škodní protokol spolu s dalšími požadovanými doklady obratem zašlete na adresu:


Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 127

140 00 Praha 4

Překlad stránek