MZV spouští DROZD

Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD)

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje účině organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí:

 

1.      Informace o cestovateli
2.      Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
3.      Údaje o pobytu v zahraničí
4.      Kontaktní osoba v ČR

 

Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.
Poskytnuté osobní údaje Ministerstvo zahraničních věcí ČR uchovává a využívá jen ke shora uvedeným účelům a po plánovaném ukončení cesty do zahraničí jsou z databáze automaticky vymazány.

 

 

 

Vstup na stránku DROZD

 

Přejete-li si zaregistrovat svoji cestu do zahraničí, přečtěte si pozorně následující prohlášení a v případě souhlasu s jeho obsahem stiskněte tlačítko: „Vytvoření nové registrace“.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašuji, že vyplněním a odesláním formuláře ve webové aplikaci „Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí“ vyjadřuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas s tím, aby Ministerstvo zahraničních věcí ČR zpracovávalo a uchovávalo poskytnuté osobní údaje. Pokud poskytnuté údaje sám neodstraním, beru na vědomí, že příslušný záznam bude z databáze vymazán po uplynutí čtyř týdnů od předpokládaného data návratu ze zahraničí.

 

Suprdovča Tip:

Tento systém je velmi užitečný nástroj pro cestovatele, nikdy nemůžete vědět co se v dané zemi při Vaší dovolené může stát. Zvláště pak při dovolené v zemích jako je Egypt, Tunisko, Alžír, Japonsko, USA, celkově balkánské státy a státy mimo Evropu je dobré se do systému zaregistrovat a být s MZV takto v kontaktu. Systém byl již několikrát nápomocen při řešení problémů našich občanů na dovolené a při zahraničních cestách, při nenadálých situacích jako je zemětřesení, vládní nepokoje, stávky, atd.

 

Zdroj MZV

Překlad stránek